← Back

Een stem voor Europa #1

05/10/23 — Avansa Regio Mechelen — 13.00u

Bij de volgende Europese verkiezingen zullen ook jongeren vanaf 16 jaar hun stem mogen uitbrengen. Op 9 juni 2024 trekken ze mee naar de stembus. Dat stemrecht is een mooie kans om hun politieke interesse (verder) aan te wakkeren.

Voor veel leerlingen van het vierde middelbaar (Atheneum Busleyden Campus Pitzemburg) voelt dit als een grote verantwoordelijkheid. Ze gaan er, ten onrechte, van uit dat volwassenen alles weten over politiek en zij nog niet. Een gebrek aan politiek zelfvertrouwen.

Is hun twijfel terecht? De leerlingen doken in een lessenreeks Europese politiek en presenteren op zes donderdagen bij Avansa wat ze leerden over de EU. Verwacht je aan diepgang, eigenzinnigheid en véél enthousiasme. Nadien is er ruimte voor gesprek en debat.

Als volwassenen bereiden we ons ook voor op het gesprek. We komen samen om 13 uur, eten samen een kom soep en bespreken onze vragen en verwachtingen.

Waarin verschilt de mening van de jongeren met die van volwassenen, en waar vinden we elkaar? Praat jij mee over onze stem voor Europa? We kunnen vast veel leren van elkaar!