← Back

Klimaatcongres Mechelen

26/04/24 — Lamot

Op vrijdag 26 april organiseert Stad Mechelen het eerste Klimaatcongres Mechelen. Tijdens dit congres zetten we, samen met een mix van beleidsmakers, bouwprofessionals en middenveld, volop in op samenwerken en het vormen van coalities. Stad Mechelen heeft zijn eigen warmtestrategie opgemaakt. Deze zal worden toegelicht op het Klimaatcongres en resulteren in een heuse warmtecoalitie tussen verschillende spelers uit Mechelen en omstreken.

Verschillende Europese projecten ondersteunen ons om als stad in te zetten op inclusie en dankzij one-stop-shops, advies-op-maat en energiedelen iedereen mee te krijgen in klimaattransitie. Via verschillende workshops en lezingen brengen we je op de hoogte van de opgedane kennis en hoe je dit zelf in je eigen projecten kan meenemen.

Interessante lezingen in het kader van de projecten Wetlands4cities en Water4all verduidelijken hoe we in Mechelen de natuur als bondgenoot kunnen gebruiken om ons te wapenen voor de toekomstige klimaatuitdagingen. We laten zien hoe we onze stad als circulaire HUB zien, voor bouwmaterialen en -professionelen maar ook voor burgers en zo een deeleconomie voor o.a. materialen, gereedschap en deelfietsen ondersteunen.

Tijdens verschillende fietstochten kan je zelf zien hoe onze stad de voedselkringen te sluit en hoe we van Parking Keerdok een lokaal, slim en duurzaam energienetwerk op gebouwniveau maken.

Het volledige overzicht van lopende en afgelopen projecten vind je op: www.mechelen.be/europese-projecten.