← Back

MARS U/EVRM

22/09/24 — 14.30u

Muzikale optocht en theatrale evocatie van en voor de Universele ( en dus Europese!) Rechten van de Mens. Mechelen als smeltkroes van Europese verbondenheid!

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Rechten van de Mens (UVRM) aan. Een gemeenschappelijk te bereiken ideaal voor alle volkeren en naties vanuit de gedeelde overtuiging dat mensenrechten de basis vormen van vrijheid, gerechtigheid en vrede.

Om tot een daadwerkelijke erkenning en toepassing van de rechten te komen, sluit de Raad van Europa in 1950 in Rome het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden (EVRM). Een verdrag (met aanvullende protocollen) dat de Europese lidstaten (ver)bindt om een waarlijk democratische regeringsvorm te verzekeren én tot een gemeenschappelijk begrip en eerbiediging van de rechten van de mens te komen. De primaire verantwoordelijkheid voor de rechten en vrijheden ligt bij elke lidstaat weliswaar onder toezicht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

UVRM en EVRM leggen een stevige juridische basis maar zijn onvoldoende om de universele rechten van burgers in de praktijk te garanderen. De stad is een cruciale sleutelactor en territoriaal sluitstuk als het gaat om de effectieve rechten van haar burgers. De UCLG (United Cities and Local Governments) formuleren het “European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City”, een politiek charter om de eerbiediging, bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten op lokaal niveau te bevorderen. Zo ontstaat een internationaal netwerk van steden en regio’s om integratie en solidariteit te bevorderen én alle vormen van ongelijkheid, discriminatie en racisme te bestrijden. Mechelen onderschreef in oktober 2022 deze internationale campagne en mag zich een echte Mensenrechtenstad noemen waar alle burgers – zonder onderscheid en zonder uitzondering – samen actief vormgeven aan een inclusieve meerstemmige verbondenheid. 

MARS UVRM: een muzikaal-theatrale hulde aan de Rechten van de Mens

Het unieke collectief van 60 muzikanten en acteurs baant zijn weg door de Mechelse binnenstad. Nooit ver weg van de drukte, in het oog springen willen we immers doen! Prikkelen en hekelen, bejubelen en bezwaren, zowel militant als medelevend trekt de MARS UVRM door de stad…op weg naar een warm(ere) samenleving.

De muziek wordt gecomponeerd en gedirigeerd door Simon Van Hoecke. Het fanfareorkest – sinds 2020 erkend als immaterieel erfgoed – gaat terug naar haar roots als staporkest, maar vermijdt bewust het traditionele pad. Niet strak in de pas, zonder kepie en zonder schouderstukken, maar wel losjes feestend, zwervend, opjuttend en aanstekelijk, met een modern idioom dat doet denken aan repetitieve en polyritmische muziek. De Haachtste fanfare Toeterdonk tekent in samenwerking met Conservatorium Mechelen voor een kwaliteitsvolle muzikale uitvoering.

Pier De Kock schrijft en regisseert de theatrale begeleiding van de optocht en de verschillende theateracts onderweg. De acts worden geschreven op basis van de rechten die vermeld staan in deze universele verklaring en die in overleg met deelnemende verenigingen gekozen en gemaakt worden.  Ze laten publiek en deelnemers ervaren hoe deze rechten in het dagelijkse leven gerespecteerd en/of geschonden worden en wat het betekent voor de betrokkenen. Een krachtig pleidooi voor het respecteren van deze universele rechten vanuit de onderkant van onze maatschappij. Zoveel verenigingen, organisaties, deelnemers stappen mee in de optocht.

Het resultaat is een creatieve, poëtisch-muzikale meeslepende werveling door het centrum van Mechelen. Wadend door de stad, sluiten steeds meer mensen aan bij onze feestelijke protestmars. Een gestaag groeiende diverse stoet onderstreept het belang en de (h)erkenning van de rechten van élke mens.

Waar?

Collectief ART.27 trekt door de Mechelse binnenstad en houdt halt bij bekende en minder bekende plekken. Op deze plekken staan we even letterlijk en figuurlijk stil om te eren en te protesteren. We werken met verschillende doelgroepen thematisch rond een selectie van mensenrechten. Getuigenissen en straattheater met acteurs uit de kansengroepen, geven betekenis en inhoud aan de gekozen stopplaatsen.

Recht op menswaardig bestaan: Kazerne Dossin

Complementaire getuigenissen van gedeporteerden én van aangekomen vluchtelingen, i.s.m met Steunpunt asiel en migratie/ Welcome in Mechelen en met Simon Gronowski.

Recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid: Jan de Smedtplein 

Samenwerking met Ouderenraad, Verenigingen waar armen het woord nemen De Keeting en De Lage Drempel, Sjarabang, Academie voor Beeldende Kunst, Muziekacademie en Woordafdeling, Dienstencentra, Koor voor Mensen die niet Noodzakelijk kunnen zingen. Het wordt 1 grote samenzang met het lied van Wannes Van De Velde ‘ De Oorlogsgeleerden’

Recht op vrijheid van godsdienst: Hof van Busleyden of Duivelstraatje

Samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen: katholieken, vrijzinnigen, moslims…

Duivelstraatje: ontmoeting vanuit uiteenlopende (letterlijke) ramen op de werkelijkheid. Een respectvolle dialoog tussen verschillende ziens- en zijnswijzen. 

Recht op onderwijs: Stiltetuin Bisschoppelijk Paleis

Samenwerking met TSM – OKAN-klassen (Onthaal Klassen voor Anderstalige Nieuwkomers): Getuigenis van persoon die recent gestart is én van een persoon die ondertussen weg gevonden heeft. Rap kan hier eventueel als methodiek gebruikt worden.

Recht op ernstige rechtspraak en menswaardige detentie – Sint-Rombouts kant markt/post.

Samenwerking met voorzitter van Rechtbank van Mechelen en Antwerpen (Bart Willocx).

Recht op cultuurparticipatie – Grote Markt

Op de Grote Markt beleeft de stoet haar apotheose met Beethovens “Ode an die Freude”. Dé muzikale vertaling van menselijkheid, broederschap, liefde, vreugde… een verklanking van het door alle volkeren en naties te bereiken ideaal van de UVRM. Samen met de beiaardier, muzikanten, acteurs, deelnemers, publiek komt de protest-eer-mars tot een zinderend orgelpunt. Bert Gabriëls is gevraagd het slotmoment te presenteren.

De naam van collectief – ART.27 is een verwijzing naar artikel 27 van de UVRM.

Wanneer?

De optocht wordt wordt voorzien op 22 september 2024 met als startmoment 14u30. Bij zwaar regenweer voorzien we een backup-moment op 12 oktober 2024.