← Back

UITGESTELD – Kiesdebat 2024 Bargaretha

16/05/24 — BA Pitzemburg — 19.00u

In 2023 richtten een aantal jongeren van 17 tot 25 jaar, de ontmoetingsplek en ‘safespace’ ‘Bargaretha’ op. Tweewekelijks komen jongeren bijeen om bij te praten, te discussiëren, mekaar te leren kennen.
Bargaretha vond een onderkomen in het Vrijzinnig Centrum De Schakel.

Met de verkiezingen in aantocht, gaven de jongeren aan interesse te hebben hoe de politieke partijen tegen onze maatschappijorganisatie aankijken. Daarom organiseert Bargaretha op donderdag 16 mei 2024, van 19h00 tot 21h00, een panelgesprek met alle partijen, deze keer in Busleyden Atheneum Pitzemburg.

Het onderwerp van de avond luidt ‘Welke nadrukken leggen de partijen op de organisatie van de samenleving, vertrekkend vanuit onze democratische basiswaarden Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit?’ Na het gesprek heffen we graag een Glas van de Vrije Denker! De avond richt zich iets specifieker op de jongeren onder ons, maar iedereen is van harte welkom.

Deze avond is jammer genoeg tot onbepaalde datum uitgesteld