← Back

Construct Europe ontvouwt voorjaarsprogramma  

9 maanden verbeelding, dialoog, feest en toekomst in Mechelen

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt Mechelen het toneel van het grootschalige culturele en maatschappelijke stadsfestival, Construct Europe.

Het programma is verdeeld in vier werven: verbeelding, dialoog, feest en toekomst, met elk een eigen focus en doelstelling. Meer dan 50 projecten en initiatieven, waaronder tentoonstellingen, panelgesprekken, sociaal-artistiek werk en kunst in de openbare ruimte, zullen een gevarieerd aanbod bieden.

Het artistieke programma is samengesteld in samenwerking met partners zoals Kunstencentrum nona, Cultuurcentrum, Lunalia, Museum Hof van Busleyden en vele anderen. Het hoogtepunt van het voorjaar is de expo ‘Wij Zijn Europa’ van Lieve Blancquaert, een visuele reis door de 27 Europese lidstaten, exclusief te bewonderen vanaf 16 maart in Cultuurcentrum Mechelen.

Mede-intendant Hannah Arendt Instituut biedt dan weer maandenlang Café Europa aan en organiseert in april de Europa-editie van het congres Facts to Act. Jongerenwerking J@M en 18 Mechelse Europaleerkrachten brengen op hun beurt Europa naar onze scholen en pleinen.

Bekijk hier de kalender en kom te weten wat er de komende 9 maanden te beleven valt.

Mede dankzij de steun van de spelers van de Nationale Loterij.